Tilbehør

Fair Zone Plantebinder er fremstillet af Certificeret Fair Rubber naturgummi og er derfor bionedbrydelig.

Klik ind på produktet for at læse mere

 

 


Hvad betyder Certificeringen Fair Rubber?

Fair Rubber er en Fair Trade ordning, som hjælper producenterne i de lande, hvor gummien dyrkes,

små landmænd og deres arbejdere i plantagerne med at forbedre deres leve- og arbejdsvilkår.

Hvordan det bedst gøres, og hvad de bruger Fair Trade-midlerne til, er op til dem.