BIGBAG

Mulden er særdeles velegnet til

  • Ny anlægning af haver
  • Jordforbedring af eksisterende haver og urtehaver samt drivhus
  • Afdækning i stedet for bark
  • Næringstilskud ved potteomplantning

 

 

 

preload spinner

Mulden holder på fugtigheden og giver naturlig næring til jorden. Mulden har en grov og porøs struktur der giver liv og luft i jorden.
Ønsker du at undgå ukrudt ved nyplantning, kan du sprede et 5 cm tyk lag i og omkring plantningen.
Mulden er også velegnet til at fræse i tung, leret eller sandjord. Fræs mulden så langt ned som muligt, for at opnå det bedste resultat.
Når du anvender jordforbedringen fra Champignonproducenten Tvedemose er det vigtigt at du aldrig planter direkte i mulden, da koncentrationen af næringsstoffer er meget høj.